Loading…

Begeleiding

Face-to-Face begeleiding: regelmatige voortgangsbesprekingen met je kunstcoach. Deze contactmomenten vinden op locatie plaats: of op jouw academie of op de werkplek van jouw coach.

Online begeleiding: digitale (skype, app, e-mail) en/of telefonische contactmomenten. Bijvoorbeeld ter aanvulling van je reguliere besprekingen of bij ziekte.

Theorie- en scriptie begeleiding: studiebegeleiding bij het maken van schrijfopdrachten. Dit kan ook grotendeels online worden gegeven.

Flex begeleiding:  ad hoc begeleiding zonder vaste contactmomenten. De kunstcoach is jouw vangnet. Als jij het nodig vindt kan je een beroep doen op hem doen.

AKM – KAV is een begeleiding die zich specifiek richt zich op aspecten die over de hele breedte van een opleiding binnen het kunstonderwijs een rol spelen, zoals taalvaardigheid en –gebruik, theorie en praktijk, debatteren en presenteren, argumentatie en brongebruik, methoden van onderzoek en interdisciplinaire samenwerking. Lees meer…