Loading…

Klachten

Uiteraard doen wij er alles aan het kunstcoachingstraject goed te laten verlopen. Desondanks is het mogelijk dat er iets niet goed gaat. Het kan voorkomen dat jij je onvoldoende ondersteund voelt door je kunstcoach. Als jij je daar niet prettig over voelt, of zelfs nadelen van ondervindt, kan je dit als probleem of klacht aangeven bij de leiding van Atelier KunstMaat. In overleg met jou proberen we eerst het probleem of klacht samen met je kunstcoach op te lossen.
Lukt het niet jouw probleem of klacht onderling op te lossen dan wordt onze onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon gevraagd te bemiddelen. De contactgegevens van deze vertrouwenspersoon worden bij aanvang van het coachingstraject aan jou bekend gemaakt.

Tenslotte kan je een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie.