Loading…

Kunstcoach

Verduidelijking
De kunstcoach spreekt de opdrachten en projecten inhoudelijk met je door, op een bij jou passende wijze. Hij helpt je structuur en verduidelijking aan te brengen in opdrachten en projecten. Presentaties, werkschouwen en beoordelingen bereidt hij samen met je voor.

Weekplanning
De kunstcoach ondersteunt je met het inzichtelijk maken van de verbanden tussen bepaalde vakken of disciplines. Ook structureert hij je werkzaamheden door samen met jou je weekplanning te maken en aan te passen bij veranderingen.

Feedback
Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is het leren omgaan met feedback. De kunstcoach bespreekt met jou hoe een bepaalde mening of opvatting ‘vertaald’ kan worden. Andersom kun je met je coach oefenen hoe je bijvoorbeeld je docent duidelijk maakt wat je wilt overbrengen met jouw werk en hoe je daartoe bent gekomen. Op deze manier kun je jouw creatieve proces voor anderen inzichtelijk maken.

Communicatie
Ook kan de kunstcoach ondersteuning bieden door verduidelijking aan te brengen in de communicatie tussen jou en je docent, je mentor en de decaan van de opleiding.

Zelfstandigheid
Kunstcoaching is er op gericht dat je het in de loop van de studie steeds ‘zelfstandiger’ aankan. Juist in het begin van de studie heb je regelmatig begeleiding van je kunstcoach nodig. Waarschijnlijk heb je dan in een latere studiefase minder begeleiding nodig,  Je weet hoe je moet handelen als je ergens tegenaan loopt. Je kan dan overgaan op Flexbegeleiding. Je kunstcoach is dan je vangnet.

Diagnose
Met een diagnose ASS of AD(H)D is het te adviseren dat je gedurende je hele studieperiode regelmatige begeleiding hebt. Het is mogelijk dat je hiervoor een PGB kan krijgen, zie ook tarieven.