Loading…

Privacy

Om onze begeleiding zo goed mogelijk op jouw behoeften af te stemmen, is het nodig dat wij inzage krijgen in jouw privégegevens, zoals bijvoorbeeld een indicatie, psychologische rapportages, artsenverklaringen e.d.

Deze privacygevoelige gegevens worden aan de coördinator van Atelier KunstMaat overgedragen en bewaard in een intern dossier.

Atelier KunstMaat garandeert hiermee dat jouw gegevens niet in handen van derden kunnen komen. De kunstcoaches krijgen alleen die gegevens te zien die relevant zijn voor het uitvoeren van hun taak.