Loading…

Traject

Info contact, aanmelden
Voor info of aanmelden kan je contact met ons opnemen via het contactformulier. Er wordt dan per e-mail een telefonische afspraak met jou gemaakt. In dit telefoongesprek wordt ingegaan op je hulpvraag en eventueel je diagnose. We geven info over onze begeleiding en of dit aansluit bij jouw hulpvraag.

Oriënterend gesprek

Als je denkt dat onze begeleiding iets voor jou is, kan je een oriënterend gesprek aanvragen. In dat gesprek moet duidelijk worden:
– waar loop je tegenaan op de kunstacademie?
– wat is jouw hulpvraag?
– wat voor begeleiding denk jij nodig te hebben?
– wat verwacht jij van je kunstcoach?

Het oriënterend gesprek wordt afgenomen door de kunstcoach die jou gaat begeleiden. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kost € 30,- . Dit bedrag moet je contant betalen aan de kunstcoach.

Inschrijving
Als je besluit om door ons begeleid te worden, maken we een aantal afspraken. Zoals bijvoorbeeld hoe vaak je begeleid wil worden en tegen welk begeleidingstarief. Ook geven we info over onze klachtenregeling en privacy voorwaarden. Het is belangrijk dat je aan onze betalingsvoorwaarden kan voldoen. E.e.a. staat in onze AKM-overeenkomst. Dit is een digitaal formulier dat je volledig moet invullen en ondertekenen.

Voorwaarden
De begeleiding kan van start gaan wanneer:

  • je hebt de AKM-overeenkomst volledig ingevuld en voorzien van je handtekening
  • er is een garantie van betaling
  • je bent op de hoogte van onze klachtenregeling
  • je bent op de hoogte van onze privacy voorwaarden